Välkommen till oss!

Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté är det organ som närmast motsvarar andra riksdagspartiers kvinnoförbund eller kvinnonätverk. Fokus för kommittén är verksamheten och politiken rörande jämställdhet och mångfald. 
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tre syften. Vi ska verka:
  • kunskapshöjande inom partiet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor
  • strategiskt inom partiet för att öka representativiteten
  • politikutvecklande samt utåtriktat för att utveckla och kommunicera Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldspolitik.
Här på vår medlemssida hittar du information om hur du kan engagera dig i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, kunskapsmaterial, kampanjer och lokala projekt. 

På vår facebooksida delar vi intressanta länkar, kommenterar aktuella debatter och en del annat också. Följ med!

Nyheter!
Checklistan till valberedningar.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram checklistan "Valberedande som främjar god representation" som ska vara till stöd och hjälp i valberedningarnas arbete med att sätta listorna inför valet 2018. 
Checklistan till valberedningar hittar du här!

4 checklistor för ökad representation.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram fyra checklistor för att öka representationen utifrån faktorerna kön, ålder, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund inom Miljöpartiet. Checklistorna innehåller fakta och tips om hur man kan organisera arbetet i lokalavdelningar och distrikt för att främja inkludering. 
Läs dem här:

Under 2016 presenterade vi vår nya kartläggning över jämställdhet och mångfald inom Miljöpartiet!
Kartläggningen innehåller statistik över vem som representerar Miljöpartiet inom kommun-, landstings- och riksnivå, samt villkoren för olika förtroendevalda. Vem upplever exempelvis hot, hat och trakasserier i sin roll som förtroendevald? Vem känner mest stöd och förtroende från partikamrater? Vem känner störst möjlighet att påverka politiska beslut? Vi presenterar också våra förslag på åtgärder!
Läs den här!
https://sites.google.com/a/mp.se/jk/valkommen/Bild%20p%C3%A5%20kartl%C3%A4ggning%202016.png?attredirects=0


Engagera dig!
Bli medlem
Ge en gåva
Sprid budskapet
Engagera dig!
Ċ
Matilda Andersson,
19 maj 2016 07:04
Comments