Arkiv


Här finns jämställdhetskommitténs rapporter och studiematerial och annat som kan vara bra att veta. Här hittar du också blanketten för reseersättning som du använder för resor inom ambassadörsuppdraget (varje region har 2 000 kr/år).

Material för spridning och användning i kampanjer och studiecirklar går att beställa på mpbutik.se.

Den gröna vägen till jämställdhet skrevs 2009. Nu är den uppdaterad och har fått ny, fin kostym:

Den gröna vägen till jämställdhet

Rapporten om representativitet i Miljöpartiet under mandatperioden 2010–2014 är uppdaterad:

Hur jämställt är Miljöpartiet?

På kongressen 2013 släppte jämställdhetskommittén rapporten MAN, som är en reportageserie om män, manlighet och mansnormer i skolan och på arbetet:

MAN – En reportageserie om män, manlighet och mansnormer i skolan och på arbetet. 

Engagera dig!
Bli medlem
Ge en gåva
Sprid budskapet
Engagera dig!