Blogg‎ > ‎

Genuspedagogik lägger grunden för jämställdhet!

skickad 25 aug. 2018 23:33 av Okänd användare   [ uppdaterad 28 aug. 2018 01:13 ]


Åh, vad fin, vad duktig du är! Nämen vad cool, vad grym du är! Utan att tänka efter för mycket, vilket av dessa beröm tror du pojkar och flickor får höra oftast? Vad gör detta med oss och hur vi formas?


Mönster, roller och samhällets förväntningar på oss utifrån kön är något som skapas tidigt. En förskola och skola som arbetar med att lyfta barn som individer och inte som flickor, pojkar, tjejer och killar är därför viktigt för att alla ska känna att de kan utvecklas till den person de vill vara. Vi behöver arbeta med genuspedagogik för att bryta med föreställningar om hur vi förväntas vara beroende på vilket kön vi har och ifrågasätta sådana oftast oskrivna regler om hur pojkar och flickor är och ska vara. Det betyder också att inte förutsätta att pojkar och flickor gillar vissa saker just för att de är pojkar och flickor.


Både Moderaterna och Kristdemokraterna har i valet reklam där de tar avstånd från och kritiserar genuspedagogik i förskolan och skolan. Det är för Miljöpartiet inte bara helt oförståeligt utan faktiskt helt galet och visar på hur lite de båda partierna har förstått av genuspedagogikens betydelse för jämställdheten. Vi behöver mer jämställdhet i samhället och det är genom att jobba med roller, mönster och förväntningar som vi kan göra skillnad.


En förskola och skola som arbetar med allas lika värde som människor, inte som kön, och låter barn utvecklas till självständiga individer är och måste vara en prioritet. Om vi förväntar oss förändring i samhället är det genom att ge våra barn möjligheter att bli dem de vill som är nyckeln. Ska vi kunna agera och arbeta brett för ett jämställt samhälle även vad gäller vuxenlivet, på arbetsmarknaden och i våra regelverk, så måste det vara självklart från början att det är individer vi lyfter - inte begränsande normer kring hur vi är och förväntas vara utefter kön.


Kunskap och genuspedagogik talar knappast emot varandra, tvärtom. En jämställd förskola och skola främjar lärande. Vi vet att pojkar har sämre skolresultat år efter år och viss forskning finns som visar att pojkar underpresterar med flit! Forskning visar också att pojkar gör sämre resultat i skolan än de egentligen kan eftersom det anses ”nördigt” för pojkar att studera. En viktig uppgift för skolan är att motverka normer som kväver och istället lyfta det som stärker. Det behövs att vi arbetar med jämställdhet så att alla barn och unga får utvecklas och vara den de är.


Fin, duktig, cool och grym. Det finns ingen enkel väg när det gäller att utmana normer och uppfattningar kring vilka vi är utifrån vårt kön, ingen lätt väg till jämställdhet. Men med ett medvetet arbete med t ex utbildade pedagoger som lyfter genuspedagogik har vi en enorm möjlighet att förändra. Eftersom mönster, roller och samhällets förväntningar på oss utifrån kön skapas tidigt måste vi ge skolan de verktyg som behövs för att öka jämställdheten och bygga trygga miljöer.


Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande JMK

Comments