Boka föreläsning


Vill ni i er avdelning veta mer om politiken kring jämställdhet och mångfald, och få inspiration och kraft att driva frågan? Eller vill ni få tips om hur ni kan skapa en mer inkluderande partiorganisation? Då kan ni boka in en föreläsning med kommitténs ledamöter.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén driver ett utvecklings- och utbildningsarbete internt i Miljöpartiet. Vi kommer gärna ut och föreläser om vårt arbete och diskuterar med medlemmarna vad som kan göras bättre. 

För att boka en föreläsning, mejla jmk@mp.se

Andra föreläsare

Maktsalongen
Rättviseförmedlingen