Checklistor

Checklista för valrörelse
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram en checklista som kan vara till stöd under valrörelse och kampanjande, den heter "Checklista för en jämställd och jämlik valrörelse".
Checklista för valrörelse hittar du här.

Checklistan till valberedningar.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram checklistan "Valberedande som främjar god representation" som ska vara till stöd och hjälp i valberedningarnas arbete med att sätta listorna inför valet 2018. 
Checklistan till valberedningar hittar du här!

Våra checklistor för ökad representation.
Jämställdhets- och mångfaldskommittén har tagit fram fyra checklistor för att öka representationen utifrån faktorerna kön, ålder, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund inom Miljöpartiet. Checklistorna innehåller fakta och tips om hur man kan organisera arbetet i lokalavdelningar och distrikt för att främja inkludering. 
Läs dem här:
Comments