Motionsbank

För att hjälpa lokalavdelningar och distrikt arbetar Jämställdhets- och mångfaldskommittén med att ta fram ta fram mallar av motioner kopplat till jämställdhet och mångfald. Dessa sparas sedan i partiets motionsbank under nyckelorden jämställdhet, antidiskriminering och/eller integration. Du kan hitta motionsbanken på Engagera: https://engagera.mp.se/kunskap/kunskapsbank/motionsbank/Comments