Ambassadörer


Jämställdhets- och mångfaldsambassadörerna är jämställdhets- och mångfaldskommitténs förlängda arm i det distrikt eller den lokalavdelning där hen är aktiv. Ambassadören verkar för att jämställdhets- och mångfaldsfrågor sprids bland medlemmar och prioriteras politiskt. Hen fungerar också som ett stöd till de lokala politikerna. Varje distrikt ansvarar för att välja två ambassadörer, en kvinna och en man. Nedan är de ambassadörer som är valda i dag listade.

Kontaktuppgifter till ambassadörerna hittar du på respektive distrikts lokala sidor.

Alla nya jämställdhets- och mångfaldsambassadörer är välkomna att gå med i facebookgruppen Jämställdhets- och mångfaldsambassadör Miljöpartiet de gröna.

Blekinge Olle HilbornLova Necksten
Dalarna
 Mikael Hjort
Maria Alfredson
Gotland
 Svante Agnestig
Clara Andermo
Gävleborgs län

Halland
 Markus Jöngren Linda Bjerman
Jämtlands län
 Anton Nordqvist Lovisa Roos
Jönköpings län
 Margareta Sylvan
 Jon Forsärla
Kalmar län
 Alexander Franzén Evelina Mattisson
Kronobergs län
  
Lund Sofie LemontzisKlas Sivén
Malmö Nils Karlsson Annika Elwert
Norrbotten
 Annika Eriksson
 Simon Granberg Johnsson
Skåne
 Lena Östholm Munkberg Klara Westby
Stockholms stad
 Manuel Cortez Azero
 Agnes Johanson
Stockholmsregionen
 Filip Joelsson Cindy Falquet
Södermanland
 Simon Larsson
 Sandra Landin
Uppsala län
 Warren Kunce Rolf Samuelsson
Värmland Robert Halvarsson Camilla Kylin
Västerbotten
 Alice Nikmanesh John Vestergren
Västernorrland
 Carsten Brosjö

Västmanland Eva Fridh Anna Nematbakhsh
Västra Götaland Bohuslän Johan Söderpalm Helena Björkman
Västra Götaland Göteborg
 Andreas Hernbo
 
Västra Götaland Norra Älvsborg
 Marika Isetorp
 
Västra Götaland Sjuhärad
 Bim Olsson 
Västra Götaland Skaraborg
  
Örebro län Pontus Olofsson Catrin Steen
Östergötland
Christian Pettersson Mia Sköld

 

Engagera dig!
Bli medlem
Ge en gåva
Sprid budskapet
Engagera dig!
Underordnade sidor (1): Vad gör ambassadörerna egentligen?