Lokala projekt


Planerar din lokalavdelning för ett jämställdhetsprojekt? Då kan ni söka pengar från oss.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén avsätter pengar för att stödja initiativ för kvinnors organisering internt, exempelvis på lokal nivå. Pengarna syftar till att främja nytänkande, fortbildning och engagemang inom jämställdhets- och mångfaldsområdet med inriktning jämställdhet.

För 2017 är 100 000 kronor avsatta, varav högst 15 000 kr kan beviljas per enskilt projekt. Ansökningar om medel behandlas två gånger årligen, med sista ansökningsdag 15 maj respektive 15 oktober. 

Se våra kriterier för att kunna erhålla projektmedel i dokumentet längst ner på sidan. 
Om ni har frågor kan ni kontakta matilda.andersson@mp.se.

Här är några exempel på projekt som Miljöpartiets lokalavdelningar har genomfört:

  • MP Värmland bjöd in till mångfaldsföreläsning med Rättviseförmedlingen.
  • MP Skåne har anordnat nätverksträffar för kvinnliga politiker.
  • Grön Ungdom Stockholmsregionen var med och arrangerade en demonstration under 8 mars.
  • MP Botkyrka arrangerade en kvinnodag med föreläsningar i bland annat härskartekniker för att stärka kvinnor. 
  • MP Skåne har haft en temakväll som var öppen för allmänheten. Kvällen hade rubriken "Kvinna och analfabet - ett skuggliv i Sverige?" och gick under samtalskampanjen Öppna fler dörrar.
  • MP Sörmland arrangerade en utbildning i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.


Ċ
Matilda Andersson,
4 maj 2016 01:53